« Annoula.se

Vad gäller vid installation av tvättmaskin och torktumlare?

När man köper en tvättmaskin eller en torktumlare av en större kedja, så brukar de allt som oftast erbjuda leverans och installation av dem. Men det är bara om det redan finns framdragen el och vatten/avlopp. Skulle det saknas elinstallation hos dig, så är det allt som oftast bäst att kontakta en elektriker i Linköping. Samma med om det inte finns vatten/avlopp klart, så måste en rörmokare fixa det.

Det är ju så att vissa saker i hemmet, det får bara göras av behöriga hantverkare, så som att elinstallation ska göras av en auktoriserad elektriker och att olika VVS installationer ska göras av en rörmokare med rätt certifikat.

Anlita alltid en auktoriserade elektriker

Om det är så att du behöver göra en elinstallation, så är det bra om du ser till att kolla upp så att den elfirma du väljer är auktoriserad hos elsäkerhetsverket. Då slipper du alla problem som kan bli om du väljer en oseriös aktör. Risken är då att du får en massa fel och brister vid elinstallationer.

För att hitta auktoriserade elektriker så kan du kolla upp dem via firmanamn eller organisationsnummer och det hos Elsäkerhetsverket. 

För att bli auktoriserad ställer Elsäkerhetsverket både ett praktiskt- och ett utbildningskrav som måste passeras.

Om man vill bli elinstallatör måste man ansöka om en auktorisation hos Elsäkerhetsverket. För att få en auktorisation ställs ett utbildningskrav och ett krav på praktisk erfarenhet.

Så se till att alltid välja en elektriker i Linköping som är auktoriserad!

2 Dec 2021